Wydarzenie wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Umiejętności 2023, mającego nadać nowy impuls realizacji idei uczenia się przez całe życie, co umożliwi ludziom i przedsiębiorstwom przyczynianie się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, wspierając innowacje i konkurencyjność.

LIFELONG LEARNING FORUM odbędzie się 15 września 2023 w godzinach 12.00-18.00 na Wydziale Studiów Stosowanych Uniwersytetu WSB Merito Łódź, przy ul. Brzozowej 5/7

Tematem przewodnim jest:
Uczenie się a sztuczna inteligencja. Cyberbezpieczeństwo. Technologie w służbie rozwoju kwalifikacji.

Uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na stronie Partnera wydarzenia Uniwersytetu WSB Merito Łódź https://shorturl.at/uVWY5
do 13 września 2023 r.

Po obradach – koncert zespołu piosenki kabaretowej Trzeci Oddech Kaczuchy i rozmowy przy dobrym winie i przekąskach.

W trakcie wydarzenia nasz Partner firma BRITISH CENTRE świętować będzie swój jubileusz 30-lecia.

PROGRAM WYDARZENIA

sala I
12.00-12.45 Rozpoczęcie
– Bożena Ziemniewicz – Prezes Stowarzyszenia Lifelong Learning i Przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej – powitanie gości
Wystąpienia oficjalne:
– Małgorzaty Moskwa-Wodnickiej Wiceprezydent Łodzi
– Dariusza Klimczaka Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP
– Marka Kłoczko Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej
– dr Doroty Nawrat-Wyraz reprezentującej Instytut Badań Edukacyjnych Regionalnej Liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim, Wiceprzewodniczącej Komitetu Edukacji Zawodowej KIG
– Beaty Ostrowskiej Przewodniczącej Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka I Wiceprzewodniczącej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
– dra Andrzeja Marjańskiego Dziekana Wydziału Studiów Stosowanych Uniwersytetu WSB Merito Łódź

12.45-13.30
sala I:
Uczenie się w dobie rewolucji technologicznej – sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo. Rynek 4.0.
Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
sala II:
Mikropoświadczenia kompetencji. System Odznaka+
Instytut Badań Edukacyjnych

13.30-14.15
sala I:
Edukacja zawodowa a potrzeby rynku pracy
Komitet Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej
sala II:
13.30-14.15
Kwalifikacje w dobie sztucznej inteligencji
Instytut Badań Edukacyjnych

14.15-14.45
przerwa kawowa

14.45-15.30
sala I:
Uniwersytet WSB Merito – uczelnia na miarę wyzwań gospodarki cyfrowej Uniwersytet WSB Merito Wydział Studiów Stosowanych w Łodzi
sala II:
Edukacja językowa a nowoczesne technologie. 30-lecie BRITISH CENTRE
BRITISH CENTRE szkoła języków obcych

15.30-16.15
koncert zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy

16.15-18.00
poczęstunek i rozmowy kuluarowe

Kategorie: Informacje