GOSPODARCZE ROZPOCZĘCIE ROKU

w ramach cyklu spotkań CZAS NA BIZNES,

17 stycznia 2024 r. o godz. 14.00

Uniwersytet WSB Merito Łódź, ul. Brzozowa 5/7

Wprowadzenie merytoryczne – prof. dr hab. Tadeusz Markowski:

„Rozwój Łodzi i regionu łódzkiego w świetle modeli rozwiązań metropolitalnych”

Następnie odbędzie się debata o szansach i zagrożeniach, jakie może wykreować powołanie łódzkiego związku metropolitalnego, o tym, co niesie nowa kadencja Sejmu i zmiana rządu, czy jest to nowe otwarcie, czy też kontynuacja dotychczasowej polityki gospodarczej.

W debacie udział wezmą posłowie na Sejm i senatorowie reprezentujący Ziemię Łódzką, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, łódzcy przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Łodzi i regionu.

Swoją obecność zapowiedzieli posłowie i posłanki: Dariusz Joński, Małgorzata Niemczyk, Paweł Bliźniuk, Marcin Józefaciuk, Tomasz Trela, Ewa Szymanowska, Agnieszka Hanajczyk, Jolanta Zięba-Gzik,

Spotkanie zaszczyci swoja obecnością Wojewoda Łódzka Dorota Ryl.

Miasto Łódź będzie reprezentował wiceprezydent Adam Pustelnik.

O kolejnych Gościach będziemy sukcesywnie informowali.

Prosimy o rejestrację – liczba miejsc ograniczona: https://www.merito.pl/…/czas-na-biznes-gospodarcze-rozpo

ORGANIZATORZY:

– Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

– Klub 500-Łódź, Stowarzyszenie Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm

– Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Konfederacja Lewiatan

– Business Centre Club

– Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

oraz Centrum Współpracy z Biznesem i Rozwoju Kariery Uniwersytetu WSB Merito Łódź