Adres siedziby:

91-404 Łódź, ul. Pomorska 140

Numer konta:

ING Bank 52 1050 1461 1000 0090 7012 4640

Organ rejestrowy:

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Numer KRS:

0000302594

NIP:

7262594665

REGON:

100507032