15 września w Uniwersytecie WSB Merito Łódź odbyło się Lifelong Learning Forum. Tematem wiodącym konferencji były: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo oraz technologie w służbie rozwoju kwalifikacji.

Wydarzenie wpisało się w obchody Europejskiego Roku Umiejętności 2023, mającego nadać nowy impuls realizacji idei uczenia się przez całe życie, co umożliwi ludziom i przedsiębiorstwom przyczynianie się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, wspierając innowacje i konkurencyjność.

Stowarzyszenie Lifelong Learning i Komitet Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej we współpracy z BRITISH CENTRE Szkołą języków obcychInstytutem Badań Edukacyjnych, Sektorowymi Radami ds. Kompetencji oraz Uniwersytetem WSB Merito Łódź bierze aktywny udział w kampanii na rzecz uczenia się przez całe życie.

Konferencję prowadziła Pani Bożena Ziemniewicz – prezes i dyrektor generalny BRITISH CENTRE, a także Prezes Stowarzyszenia Lifelong Learning i Przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej.

Swoją obecnością na LLL Forum zaszczycili nas m.in.: Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza, Adam Wieczorek – wiceprezydent Łodzi, dr Dorota Nawrat-Wyraz – reprezentująca Instytut Badań Edukacyjnych Regionalnej Liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim, Wiceprzewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej KIG, Instytut Badań Edukacyjnych, Beata Ostrowska – przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka i wiceprzewodniczącej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, dr Andrzej Marjański – Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych Uniwersytetu WSB Merito Łódź, Marek Spiżewski – Wiceprezes Zarządu – KLUB 500–Łódź i wielu znamienitych gości.

W ramach konferencji swój jubileusz 30-lecia obchodziło BRITISH CENTRE – szkoła języków obcych.

Po sesjach uczestnicy Forum obejrzeli występ prawdziwie kabaretowy, zaprezentowany przez znany i popularny zespół Trzeci Oddech Kaczuchy. Po koncercie, przy dobrym winie i przekąskach, królowały pogawędki o uczeniu się przez całe życie, 30-leciu BRITISH CENTRE i wielu innych sprawach przyziemnych i przyjemnych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa i Klub 500-Łódź.

Patronatów medialnych udzieliły: TV Toya, Radio Łódź Life In Łódzkie.

Kategorie: Informacje