Wg Eurostatu w Polsce jedynie 4% osób w wieku 20-64 lata uczestniczy w jakichkolwiek formach uczenia się. Te zatrważające dane klasyfikują nas na 5. miejscu od końca wśród 32 państw europejskich, grubo poniżej średniej europejskiej wynoszącej 10%. Dodajmy, że dla Szwajcarii i Szwecji wskaźnik ten przekracza 30%.

Co zrobić, by tę wstydliwą sytuację naprawić?

Odpowiedzią na to pytanie jest kampania społeczna DNI UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 2019, prowadzona w całej Polsce w terminie 15.09-15.10.2019.
Nasz panel inauguruje działania podejmowane w Łodzi i województwie. Zaproszeni goście powiedzą o tym, dlaczego warto się uczyć i jak wygląda edukacja dorosłych w Polsce oraz skąd brać środki na jej finansowanie.

Zapraszamy szczególnie przedstawicieli podmiotów organizujących szeroko rozumianą edukację!

Kategorie: Informacje