Prezes ZarząduBożena Ziemniewicz
Wiceprezesi ZarząduMartyna Ziemniewicz
Maciej Szewczyk
Komisja RewizyjnaAnna Gnidzińska
Adam Karolak
Kinga Szymczak