Projekt Ecomoda realizowany przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową w Łodzi jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Erasmus Plus.

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem projektu jest Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa. Partnerami są  IDEC z Grecji, Consorzio Bimbo Italia  z Włoch, KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS  – Litwa, Lithuanian apparel and textile industry association   – Litwa, KISMC  – Bułgaria.

ECOMODA to projekt Erasmus + skierowany do pracowników i właścicieli firm z przemysłu odzieżowego i tekstylnego, którego celem jest promowanie i przyjmowanie przez firmy z tego sektora praktyk przyjaznych środowisku i respektujących zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Sektory tekstylny i odzieżowy stanowią jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń, a ponadto mają duże znaczenie gospodarcze i pod względem zatrudnienia.

 Projekt ECOMODA ma na celu poszerzenie wiedzy, kompetencji i umiejętności na temat zrównoważonego rozwoju i etycznych wymiarów dla wszystkich przedsiębiorstw zaangażowanych w sektor odzieżowy i tekstylny.

Oferujemy bezpłatne szkolenia i inicjatywy dotyczące zrównoważenia środowiskowego wszystkim profesjonalistom pracującym w przemyśle odzieżowym i tekstylnym, w tym projektantom, producentom tekstyliów, właścicielom i menedżerom MŚP, ale także pracownikom.

Projekt zapewnia następujące szkolenia:

  1. Kurs on-line dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, menedżerów, projektantów i producentów tekstyliów na temat znaczenia zrównoważonego i etycznego rozwoju w ich firmach, przeszkolenie w zakresie rozwiązywania problemów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych sektora.
  2. Kurs dla pracowników firm odzieżowych i tekstylnych na temat zrównoważonego rozwoju i etyki.
  3. Platforma internetowa, zawierająca: szereg interaktywnych narzędzi dla pracowników i pracodawców, dzięki któremu mogą oni formułować swoje pomysły dotyczące zrównoważonego rozwoju, czy sprawdzić  na ile ich przedsiębiorstwo jest zrównoważone. Platforma zawierać będzie także podstronę z historiami sukcesów i dobrych praktyk, zawierającą opisy zmian, jakie wprowadziły inne firmy.

Dzięki projektowi ECOMODA właściciele MŚP z sektora odzieżowego, kierownicy i dyrektorzy, projektanci i producenci tekstyliów, a także pracownicy firm działających w sektorze tekstylnym i odzieżowym będą w stanie zidentyfikować środowiskowy i społeczny wpływ swojej firmy oraz wdrożyć strategię jej zrównoważonego i etycznego rozwoju.

KURSY SĄ BEZPŁATNE i dostępne online dla każdego zainteresowanego. Wymagana jest rejestracja poprzez aktywny adres emailowy. Kursy można wykonywać w dowolnym miejscu i czasie.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.ecomodaproject.eu/home

Dostęp do platformy z dostępnymi kursami

ECOMODA -Kurs szkoleniowy dla właścicieli i menedżerów MŚP/

lub

ECOMODA -Kurs szkoleniowy dla pracowników 

Platforma interaktywna

https://myecoenterprise.eu/

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat projektu prosimy o kontakt: d.zawalska@izba.lodz.pl

Kategorie: Projekty