13 listopada 2008 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się konferencja „Program Operacyjny Kapitał Ludzki drogą realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej” zorganizowana przed Pełnomocnika Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w regionie łódzkim. Konferencję patronatem objął Marszałek Województwa Łódzkiego – Włodzimierz Fisiak, a Urząd Marszałkowski w Łodzi pełnił rolę współorganizatora konferencji – koszt wynajmu sali konferencyjnej sfinansowany został z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu X PO KL Pomoc Techniczna.

Konferencję otworzył zastępujący nieobecnego Marszałka Województwa Bartosz Rzętkiewicz, Dyrektor Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W czasie konferencji zaprezentowane zostały następujące zagadnienia:

            1.         Odnowiona Strategia Lizbońska jako podstawa założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Bożena Ziemniewicz, pełnomocnik Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w regionie łódzkim

            2.         Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent centralny. Perspektywy na rok 2009 – Robert Grabeł, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

            3.         Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a koncepcja uczenia się przez całe życie – Jakub Sosin – Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Po prezentacji Wiceprezesa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych miała miejsce dyskusja, która zmieniła planwany przebieg konferencji.

Po przerwie miały miejsce jeszcze dwie prezentacje Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia dotyczące stanu wdrażania Priorytetów komponentu regionalnego. Przedstawiono również wnioski podsumowujące dla projektodawców.

Kategorie: Informacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *