W dniu 16 grudnia 2009 roku w hotelu Andel’s w Łodzi odbyła się konferencja Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego związana z projektem Eduplus – Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne. Tematyką spotkania były zagadnienia dotyczące edukacji oraz różnorodnych form kształcenia, zwłaszcza tych bazujących na idei lifelong learning – uczenia się przez całe życie.

Podczas sesji dotyczącej nowoczesnych metod nauczania swoje wystąpienie miała Prezes Stowarzyszenia Lifelong Learning pani Bożena Ziemniewicz, mówiąc o znaczeniu międzynarodowych egzaminów jako potwierdzeniu kompetencji językowych dla pracowników i pracodawców.

Kategorie: Informacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *