Ideą panelu, jest zastanowienie się, czy obecna sytuacja rynku pracy (rynek pracownika) jest zjawiskiem pozytywnym, czy wprost przeciwnie. Z jednej strony brak ludzi do pracy oznaczać może silną barierę rozwojową, z drugiej strony może stać się impulsem do dynamicznego rozwoju technologii opartych na sztucznej inteligencji. Na szczególną uwagę zasługują dwa zjawiska i ich rola w kształtowaniu jakości kapitału ludzkiego:
– rola mediów – czy są w stanie wpływać na ludzi motywująco, przyśpieszając jakościowe „dojrzewanie” kapitału ludzkiego?
– rola funduszy unijnych przeznaczonych na adaptacyjność – czy są to pieniądze dobrze zainwestowane?

Co o tym sądzą znamienici paneliści? Ku czemu zdążamy? Jakie są perspektywy rynku pracy? Co czynić należy, by zagrożenia przekuć w Impuls rozwojowy?

Skład panelistów gwarantuje niezwykle wszechstronne przedstawienie tematu, bowiem zaprosiliśmy przedstawicieli organów ustawodawczych europejskich i polskich, włodarza regionu łódzkiego, przedstawicieli świata nauki i świata mediów, a wreszcie kluczowy element „konsumujący” podaż rynku pracy – przedsiębiorcę, któremu rynek ten jest bliski również dlatego, że kreatywnie wpływa na jego kształt, działając w obszarze adaptacyjności kapitału ludzkiego w oparciu o fundusze unijne.

Goście panelu (alfabetycznie):

dr Michał Boni – Poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister pracy i polityki społecznej (tbc)

Konrad Jaszczyński – Prezes Zarządu HRP Group

dr Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm RP, minister pracy i polityki społecznej (2011–2015)

dr Barbara Mrozińska-Badura – Prezes Zarządu, redaktor naczelny Toya TV

dr Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego, ekspert w zakresie funduszy europejskich

Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego

prof. dr hab. Bogusława Urbaniak – Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Uniwersytet Łódzki

moderator:
Bożena Ziemniewicz – prowadząca Łódzki Salon Gospodarczy, Prezes Stowarzyszenia Lifelong Learning, ekonomistka, menedżer, przedsiębiorca branży usług rozwojowych, społecznik

Serdecznie zapraszamy!

Kategorie: Informacje