Marcin Jerzewski ma 15 lat i wykazuje wybitny talent poznawczy, odnosił sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych. Ukoronowaniem jego działań stało się uzyskanie stypendium na udział w programie Encounter India. Marcin jest jedynym uczestnikiem programu z Polski i jednym z sześciu z Europy. Stowarzyszenie zdecydowało się pomóc finansowo Marcinowi, pokryło koszty wizy wymaganej do udziału w programie Encouter India.

Kategorie: Informacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *