Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego wraz ze
Stowarzyszeniem Lifelong Learning mają zaszczyt zaprosić Państwa na wykłady Profesora Rogera Strange z University of Sussex w Brighton.
Profesor Roger Strange jest wybitnym ekonomistą i uznanym autorytetem w
zakresie biznesu międzynarodowego. Obecnie pracuje w jednej z najbardziej
prestiżowych brytyjskich uczelni, University of Sussex w Brighton. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu książek i artykułów, które zostały opublikowane przez renomowane wydawnictwa (m.in. Routledge, Palgrave, Emerald) oraz czasopisma naukowe (np. Journal of World Business, International Business Review, Journal of Economic Studies). Pełnił funkcje w prestiżowych organizacjach i instytucjach naukowych. W latach 2011-2012 przewodniczył European International Business Academy (EIBA), a obecnie jest przedstawicielem Wielkiej Brytanii w tej instytucji.
Współpracował z UNCTAD przy jednej z edycji World Investment Report.
Głównym celem przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ekonomii międzynarodowej, biznesu międzynarodowego, a w szczególności bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Mamy również nadzieję, że wizyta przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy łódzkim ośrodkiem naukowym a University of Sussex.


17 i 18 października br. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbędzie się cykl wykładów skierowanych m.in. do naukowców, doktorantów, studentów, przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z Łodzi, z regionu a także z innych ośrodków naukowych w Polsce.

17 października (piątek) Katedra Wymiany Międzynarodowej wraz z partnerem przedsięwzięcia Stowarzyszeniem Lifelong Learning zaprasza na wykład otwarty pt. Distance in International Business skierowany przede wszystkim do praktyków gospodarczych. Dla zainteresowanych Gości zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

Wykład odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w godz. od 14.00 do 17.00 w sali C140 (ul. Rewolucji 1905 r. nr
41).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również na pozostałe wykłady Prof. R. Strange.


Informacje na temat wizyty są dostępne na stronach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (www.eksoc.uni.lodz.pl), Katedry Wymiany Międzynarodowej
(www.kwm.eksoc.uni.lodz.pl) oraz Stowarzyszenia Lifelong Learning (www.lifelonglearning.pl). Szczegółowych informacji udziela również koordynator przedsięwzięcia Tomasz Dorożyński (tdorozynski@uni.lodz.pl).


Organizacja wykładów możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzi.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *