Fantastyczny, błyskotliwy Gość znakomicie zademonstrował swoje poglądy, niebywałą wręcz wiedzę i umiejętności, doświadczenie, którym można byłoby obdzielić kilku dobrych specjalistów i imponujące kompetencje – i zawodowe, i społeczne.

A tak po ludzku mówiąc – profesor Belka jest w znakomitej formie!

Choć Salon nie był spotkaniem wyborczym, to konkluzja prosta: oby w Parlamencie Europejskim znalazło się jak najwięcej tak znakomicie merytorycznie przygotowanych przedstawicieli Polski! Wtedy moglibyśmy spokojnie myśleć o naszej unijnej przyszłości!