30 czerwca 2016 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Łódzkiego Salonu Gospodarczego. Tym razem spotkaliśmy się w siedzibie jednego z Partnerów Salonu – Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi.

Gościliśmy ministra gospodarki w 1997-2001, a od 2000 r. wicepremiera RP, Janusza Steinhoffa.

Pan Minister jest doktorem nauk technicznych, ale jego wiedza na temat funkcjonowania gospodarki jest doprawdy imponująca. Jest również doktorem honoris causa Uniwersytetu w Ajou (Korea Pd.).

Rozpoczęliśmy od „solidarnościowej” karty życiorysu Pana Ministra, bowiem był w 1980 r. jednym z założycieli struktur uczelnianych NSZZ Solidarność, a w l. 1982-1989 współpracownikiem podziemnej RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W trakcie obrad Okrągłego Stołu pełnił z ramienia NSZZ „Solidarność” funkcję eksperta w zakresie górnictwa i ochrony środowiska.

Następnie rozmawialiśmy o początkach III RP. Pan Minister trafił do tzw. Sejmu Kontraktowego z listy Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarność”. Był również posłem Sejmu I i III kadencji.

W latach 1990-1994 z nominacji Premiera Tadeusza Mazowieckiego sprawował funkcję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Później przeszliśmy do tych najciekawszych lat – okresu reform, dzięki którym Polska wydobyła się z zapaści gospodarczej. Janusz Steinhoff jako Minister Gospodarki wprowadził szereg nowych regulacji w sferze prawa gospodarczego, handlu i transakcji kompensacyjnych. Przeprowadził również trudne w społecznym odbiorze procesy restrukturyzacji przemysłu ciężkiego.

Rozmowa dotyczyła też spraw bieżących, bowiem akurat mamy festiwal decyzji odwracających reformy wprowadzane przez Ministra Steinhoffa… Było też o Brexicie, o 500+, o „repoloniczacji” banków i o wielu innych sprawach bieżących. Oczywiście dyskusji można posłuchać na stronie lodzkisalongospodarczy.pl.

Na zakończenie zajęliśmy się sprawą niezwykle bliską sercu każdego przedsiębiorcy – kwestią samorządu gospodarczego, którego ideę Janusz Steinhoff aktywnie promował. W l. 1996-1997 był wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a od 2002 r. – Przewodniczącym Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Od 2009 r. piastuje równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

P. Janusz Steinhoff jest ekspertem ekonomicznym i działaczem gospodarczym o uznanym autorytecie w wielu środowiskach.

Jest też wspaniałym rozmówcą, mądrym człowiekiem, potrafiącym z dystansem analizować realia i w sposób wyważony wydawać opinie o sprawach, kóre budzą wielkie emocje.

To było ogromnie interesujące spotkanie – aż szkoda, że odbyło się o „trudnej” porze (bo o godz. 14.00), co uniemożliwiło dotarcie wielu osobom pracującym (bardzo te osoby przepraszam…). Skończył się też rok akademicki, więc i studenci pozbawieni zostali możliwości posłuchania p. Steinhoffa.

Mieliśmy pełną świadomość tych niedogodności, ale Pan Steinhoff przyjął zaproszenie do Klubu Obywatelskiego w Bełchatowie, więc po prostu nie sposób było odmówić sobie tej wspaniałej okazji – rozmowy z ciekawym człowiekiem i tak znakomitym ekspertem!

Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta Pana Ministra w naszym Salonie!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *