Podziękowania


Dziękujemy członkom pracującym dla Stowarzyszenia w ramach wolontariatu:

Serdecznie dziękujemy członkom Stowarzyszenia za przygotowanie naszej strony internetowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje wkład Mateusza Ziemniewicza, który wziął na siebie techniczną stronę przedsięwzięcia. Wszyscy zaangażowani w przygotowanie strony pracowali społecznie.