Jak się uczyć języków obcych?

2005-11-21 00:00:00 Leszek Kazimierski | Śląski Instytut Szkoleń
Nauka języka obcego zwykle kojarzy się z mało budującym i motywującym do działania wkuwaniem na pamięć całych kolumn niezrozumiałego słownictwa. Oprócz tego mówienie w obcym języku obarczone jest olbrzymim stresem.

JAK należy się uczyć, aby w jak najkrótszym czasie, przy jak najmniejszym nakładzie pracy osiągnąć jak najlepsze wyniki?


Jak się uczyć języka obcego?

JAK należy się uczyć, aby w jak najkrótszym czasie, przy jak najmniejszym nakładzie pracy osiągnąć jak najlepsze wyniki?

Chodzi o maksymalne zoptymalizowanie procesu uczenia się przy jednoczesnym nadaniu pracy umysłowej jak najatrakcyjniejszej formy. Jest rzeczą oczywistą, że najlepiej uczymy się nie pod przymusem, lecz w formie zabawy intelektualnej. Praca poprzez zabawę powoduje, iż nie odczuwamy zmęczenia ani znużenia. Pobudzenie ciekawości jest naturalnym sposobem zwiększania motywacji do nauki.


Jak to robić w praktyce ?

Nauka obcego języka to przede wszystkim zapamiętywanie nowych słów, zwrotów i wyrażeń. Nauka języka to opanowywanie pewnego sposobu kodowania myśli poprzez określony system . Kluczową zatem rzeczą będzie opanowanie skutecznej i szybkiej metody zapamiętywania. Dzięki najnowszym zdobyczom medycyny i psychologii coraz lepiej i więcej wiemy na jakich zasadach funkcjonuje nasz mózg, najbardziej skomplikowany z ludzkich narządów. Ta wiedza znalazła swój wyraz w wypracowaniu tak zwanych mnemotechnik, czyli technik pamięciowych.

Polegają one na tym, że za pomocą myślenia obrazowego jesteśmy w stanie skojarzyć a w związku z tym skutecznie zapamiętać nawet najbardziej abstrakcyjne pojęcia. Zgodzimy się z pewnością, iż do najbardziej abstrakcyjnych pojęć, które musimy sobie przyswajać, należą słowa języka obcego. Dlatego tak trudno jest się ich uczyć bez stosowania odpowiedniej metody . Coś, co możemy sobie wyobrazić, skojarzyć z już posiadaną wiedzą, jest o wiele łatwiej zapamiętać.

Dlaczego? Dlatego, że człowiek myśli obrazami, a obce słowa nie mają zwykle swoich odpowiedników obrazowych. Stąd i podstawowa trudność przyswajania nowego materiału leksykalnego. Mnemotechniki rozwiązują ten problem w sposób szokująco skuteczny. Skuteczność zapamiętywania nowego słownictwa przy użyciu mnemotechnik zwiększa się u każdego testowanego o co najmniej kilkaset procent! To tylko jeden z aspektów skutecznej metody nauki języków obcych . Drugi to uruchomienie pamięci logicznej. Jeśli uda się nam w sposób logiczny poukładać już posiadaną wiedzę, to okaże się nagle, że obce języki nie są tak do końca dla nas obce...

Chodzi głównie o języki indoeuropejskie, do których (oprócz angielskiego , niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, czeskiego, rosyjskiego i innych) należy również język polski . Większość języków europejskich ma poza tym wiele wspólnego z łaciną, która wywarła olbrzymi wpływ również i na język polski . Umiejętne wykorzystanie wiedzy z zakresu etymologii i słowotwórstwa pozwala również skutecznie kojarzyć nowe słowa, zwroty i wyrażenia. Znając język polski znamy zatem po części każdy z języków europejskich... Jeden bardziej, drugi mniej, ale ŻADEN nie jest dla nas całkowicie obcy.

Łącząc logiczne myślenie z mnemotechnikami jesteśmy w stanie o wiele szybciej i skutecznej przyswajać nowe słownictwo. Świadomość posiadanej wiedzy zmniejsza w sposób naturalny lęk przed wypowiadaniem się w różnych (już nie do końca obcych ) językach. Jeśli dodamy do tego zabawową atmosfery towarzyszącą tego typu pracy umysłowej, te przekonamy się, że nauka naprawdę może być łatwa i przyjemna! I to bez względu na wiek w jakim jesteśmy!