Historia Europejskiego Portfolio Językowego

Idea stworzenia Europejskiego Portfolio Językowego narodziła się w Sekcji Języków Nowożytnych Rady Europy. Jego pierwsze wersje zostały opracowane  w latach 90. przez zespół zaangażowany w prace nad Europejskim systemem opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Wersje te zostały przetestowane w latach 1998-2000. W latach 2000-2002 Komitet Akredytacyjny Rady Europy zatwierdził blisko 40 wersji językowych Europejskich portfolio językowych.

Ważne wydarzenia: